New Update
एस्.इ.इ परीक्षा २०७८ मा सहभागी सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुलाइ हार्दिक बधाइ एवम् उत्तराेत्तर प्रगतीकाे शुभकामना average GPA 2.4 परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरुकाे न्युनतम GPA 2.0 ।

एस्.इ.इ परीक्षा २०७८ मा सहभागी सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुलाइ हार्दिक बधाइ एवम् उत्तराेत्तर प्रगतीकाे शुभकामना average GPA 2.4 परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरुकाे न्युनतम GPA 2.0 ।


 

Previous Post Next Post